Joba Produkte

Ons bied graag die volgende Dienste/Produkte aan skole:

Joba Atletiek


Die administrasie van 'n atletiekbyeenkoms
APE-tabelle ingesluit
Word in SA Skole Atletiek (SASA) kampioenskappe (Prim en Sek) gebruik.

 

R 1000

Jaarlikse Opgraderings: R500

Joba Verslagkaart

Die administrasie van 'n straf/beloningstelsel. Negatiewe en positiewe punte,
Briewe met eie bewoording,
(Nuwe weergawe van Johan Kruger se Verslagstelsel)


R 1 200

(Opgradering R500)

Joba Bateregister
'n Eenvoudige program om die bateregister van 'n skool te hanteer. Lyste per klas, onderwyser, bateregister ens. Strepiekodeleser opsie beskikbaar.


R 700

Joba Mediasentrum
'n Program wat die aanwinsregister van die mediasentrum (biblioteek) rekenariseer en die uitleen van boeke behartig.
Boeke kan ook per strepieskodeleser uitgeleen en ingeneem word.


R 700

Joba Ondersteuning
E-pos, telefoniese ondersteuning, Opleiding

Besoeke (Reisgeld te sprake)

R1 200 per jaar

R4 per km
R50 in Bloemfontein

Skoolroosterprogram
Jongste weergawe (6.0). Pak skoolroosters
Roosters per onderwyser, klas ens.


R 3 299

Schoolink Internetdienste
Webbladhuisvesting vir skole
Billike tariewe vir ontwikkeling van webbladsye