Joba Rekenaardienste lewer nie net 'n ondersteuningsdiens veral aan skole en individue nie, maar ook Webhuisvesting en ander dienste. Ondersteuning is veral gerig op die Joba Produkte.

Webtuistes kan teen billike tariewe gehuisves word en indien daar hulp nodig is met die aanvanklike ontwerp en afskop van die webblad kan Joba u tot groot hulp wees. Skole kan 'n webteenwoordigheid, insluitend epos adresse, teen minimale koste verkry. Gebruik gerus die kontakblad om meer uit te vind.

Uitslae van Byeenkomste wat met Joba Atletiek gedoen word kan op http://www.jobaresults.co.za  gesien word indien die byeenkoms die funksionaliteit gebruik.

 

 Joba Atletiek jongste weergawe: Program: 2015.03.08 en databasis 2015.03

Indien jou databasis verskil van die nuutste moet dit ingestuur word vir opgradering.

 

Die "Final Draft" van die APE tabelle vir 2016-2019
is nou beskikbaar vir kommentaar tot 30 September
waarna dit gefinaliseer word.

Joba Rekenaardienste

'n Diens aan skole en onderwysers. Produkte sluit in Joba Atletiek, Joba Landloop, Joba Verslagkaart, Joba Mediasentrum/Biblioteek, Joba Voorraad en 'n Roosterprogram: TimeDesign. Webblad huisvesting en onderhouding vir skole is ook beskikbaar.

A nuwe produk (wat 'n herlewing van 'n ou produk is) EdSIS is nou beskikbaar. Dit is 'n skooladministrasiestelsel wat die amptelike Skole Adminstrasie Stelsel (SAMS) aanvul en meer toeganklik maak.

Joba Computer Services is a service to schools and teachers. Products include Joba Athletics, Joba Trial Run, Joba Conduct, Joba Media Centre/Library, Joba Assets, and a Time Table program: TimeDesign.

Client Login