Van nou af kry elke lidmaat/individu die voorreg om te registreer om deel van hierdie groot projek, waaraan 80 gemeentes gaan deelneem, te wees. Vir vyftig dae gaan u en u gesin of jy as individu .. 

 • Persoonlike Bybelstudie hou oor hierdie uitgewerkte tema.
 • Geleentheid kry om in groepe ingedeel te word om een keer per week in kleingroepe bymekaar te kom
 • U sal ‘n DvD vir die doel ontvang.
 • Bestaande omgeegroepe word aangemoedig om hierby in te skakel.
 • Vanaf So 17 Aug tot So 28 Sept gaan elke Oggenddiens ook by die tema inskakel.
 • Die veldtog is tweetalig.

Wat word van u verwag:

 • Regsitreer by die kerkkantoor of skryf jou naam op die blaaibord.
 • Roep jou vriende/bure saam en vorm ‘n groep. Dis net 7 byeenkomste.
 • Nooi die WOODLAND HILLERS en die BLOEMFONTEINERS om deel te neem.
 • Ons sal help waar ons kan.
 • Bid dat God sterk na vore sal kom en ons met sy lewende en groeiende HOOP so sal inspireer, dat ander deur ons geinspireer sal word.
 • Verwag GROOT GODDELIKE dinge. 

Joba Rekenaardienste

'n Diens aan skole en onderwysers. Produkte sluit in Joba Atletiek, Joba Landloop, Joba Verslagkaart, Joba Mediasentrum/Biblioteek, Joba Voorraad en 'n Roosterprogram: TimeDesign. Webblad huisvesting en onderhouding vir skole is ook beskikbaar.

A nuwe produk (wat 'n herlewing van 'n ou produk is) EdSIS sal binnekort aangekondig word. Dit is 'n skooladministrasiestelsel wat die amptelike Skole Adminstrasie Stelsel (SAMS) aanvul en meer toeganklik maak.

Joba Computer Services is a service to schools and teachers. Products include Joba Athletics, Joba Trial Run, Joba Conduct, Joba Media Centre/Library, Joba Assets, and a Time Table program: TimeDesign.