Joba Atletiek jongste weergawe:

Program: 2015.02.18 en databasis 2016.01

Indien jou databasis verskil van die nuutste moet dit ingestuur word vir opgradering.

Resultate van byeenkomste is beskikbaar op: http://www.jobaresults.co.za 

2016 Opgradering:
APE tabelle vir 2016-2019. Uitvoer vir SAAS.
Die Handleiding en Help funksie is ook bygewerk

Joba Rekenaardienste

Joba Rekenaardienste lewer nie net 'n ondersteuningsdiens veral aan skole en individue nie, maar ook Webhuisvesting en ander dienste. Ondersteuning is veral gerig op die Joba Produkte.

Produkte sluit in Joba Atletiek, Joba Landloop, Joba Verslagkaart, Joba Mediasentrum/Biblioteek, Joba Voorraad en 'n Roosterprogram: TimeDesign. Webblad huisvesting en onderhouding vir skole is ook beskikbaar.

A nuwe produk (wat 'n herlewing van 'n ou produk is) EdSIS is nou beskikbaar. Dit is 'n skooladministrasiestelsel wat die amptelike Skole Adminstrasie Stelsel (SAMS) aanvul en meer toeganklik maak.

Joba Computer Services is a service to schools and teachers. Products include Joba Athletics, Joba Trial Run, Joba Conduct, Joba Media Centre/Library, Joba Assets, and a Time Table program: TimeDesign.

Client Login